Etapele desfasurarii concursului

Persoanele care finalizeaza programul de formare competente antreprenoriale vor avea la dispozitie doar 15 zile din momentul examenului pentru a depune planurile de afaceri in cadrul competitiei. Aceasta regula va fi respectata pentru a asigura egalitate de sanse intre toti membrii grupului tinta al proiectului. de zile de depunere. Planul depus nu mai poate fi modificat. Astfel, odata cu depunerea planului, participantul redacteaza o declaratie prin care isi asuma ca intelege ca planul nu mai poate fi schimbat. Dupa inchiderea sesiunii de depunere si evaluarea planurilor pentru ultima grupa de formare, va fi stabilit clasamentul final, pe baza criteriilor stabilite in metodologie.

Depunerea planurilor de afaceri se realizeaza în format fizic şi electronic. Planurile de afaceri participante la concurs se vor depune   in locatii stabilite pe durata implementarii, la nivelul fiecarui judet in care se implementeaza proiectul.

Planurile de afaceri trebuie să respecte indicaţiile de elaborare din Anexa 1 – Structura Planului de Afaceri.

Fiecare participant va depune 2 exemplare în format fizic ale planului de afaceri şi un exemplar în format .pdf pe CD. Participanţii trebuie să anexeze la Planul de afaceri câte un exemplar al Certificatului de cazier judiciar, respectiv al Certificatului de cazier fiscal emise de organele competente din raza de domiciliu a acestora si o declaratie privind evitarea conflictului de interese (anexa 7).

La depunere fiecare participant va semna în dublu exemplar un proces verbal de predare-primire a planului de afaceri în format fizic şi electronic şi va primi un număr de înregistrare al documentului.

Etapa I: Verificarea administrativa – Realizata de Evaluatorul eligibilitate planuri cu sprijinul personalului administrativ – se finalizeaza cu Admis, daca indeplineste toate criteriile specificate, si “Respins”, daca 1 criteriu din lista nu este indeplinit si cuprinde conditiile de eligibilitate cu caracter general:

 1. Persoana eligibila in proiecte – pentru persoanele care nu au participat la curs;
 2. Are dosarul individual complet – Persoane care au participat la curs in cadrul proiectului;
 3. Sunt respectate conditiile privind locatia de infiintare, forma de organizare, continutul minim a planului, domeniile eligibile de activitate, evitarea dublei finantari – nu are calitatea de actionar majoritar in cadrul altor intreprinderi, nu are calitatea de angajat, administrator, reprezentant legal, in cadrul a mai mult de 1 intreprindere creata in cadrul acestui apel, numarul persoanelor minim angajate, durata de functionare a IMM-ului creat;
 4. Depune declaratia privind evitarea conflictului de interese;
 5. Depune cazierul fisca si juridic;
 6. Isi asuma planul depus in aceasta etapa si faptul ca nu mai poate fi modificat.

Planurile de afaceri câştigătoare in etapa 1 vor fi selectate în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, cu respectarea urmatoarelor conditii: dacă în primele 21 de poziţii se îndeplineşte condiţia ca minim 2 planuri de afaceri să fie implementate in fiecare judet din aria de implementare a proiectului (minim 2 afaceri în zona urbana a jud Brasov, minim 2 afaceri în jud. Alba, minim 2 afaceri în jud. Sibiu, minim 2 afaceri în jud. Mures, minim 2 afaceri în jud. Harghita,minim 2 afaceri in jud. Mures. Următoarele 33 de poziţii câştigătoare vor fi ocupate exclusiv în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. În caz contrar, vor fi completate poziţiile pentru atingerea numărului minim de afaceri implementate în fiecare judeţ din aria de implementare a proiectului. După atingerea acestei condiţii, poziţiile câştigătoare vor fi ocupate exclusiv în funcţie de punctajul obţinut.

Etapa II. Evaluare tehnica plan de afaceri – Realizata de membrii juriului – se finalizeaza cu maxim 85 p, in functie de punctajul acordat pentru fiecare criteriu, pentru:

 1. dovada absolvirii unui curs de competente antreprenoriale;
 2. dovada competentelor in profilul de activitate al planului propus – studii si/sau experienta;
 3. domeniu de activitate al planului propus-se va puncta diferit pentru productie, servicii, lucrari;
 4. calitatea planului depus, punctat separat pentru – misiune, obiective, descrierea serviciilor/bunurilor/produselor oferite, descrierea pietei, strategia de marketing, procesul de productie, resursele umane propuse, descrierea investitiei propuse, acuratetea planului financiar.

Etapa III. Punctarea suplimentara a planurilor – reprezinta etapa de partajare a planurilor in functie de criteriile indicate conform Ghidului Solicitantului. Va fi realizata de catre membrii juriului prin acordarea de punctaj pentru fiecare criteriu – se finalizeaza cu maxim 15 p, pe baza urmatoarelor criterii:

 1. numarul suplimentar de persoane angajate;
 2. prevad masuri concrete de consolidare a cercetarii, dezvoltarii si/sau inovarii;
 3. prevad masuri concrete de utilizare a TIC in procesul de productie, furnizare, prestatie;
 4. prevad masuri concrete de sprijin a tranzitie catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si utilizarea eficienta a resurselor;
 5. prevad masuri concrete de dezvoltare durabila prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii;
 6. inglobeaza masuri concrete de promovare a inovarii sociale.

Etapa IV. Partajarea si admisibilitatea planurilor – reprezinta etapa de partajare a planurilor, inclusiv a acelor cu punctaj identic, in functie de urmatoarele criterii:

 1. min. 25% din planurile selectate propun masuri concrete de utilizare TIC in procesul de productie, furnizare, lucrari;
 2. maxim 20% din planurile selectate prevad activitati ce se incadreaza in CAEN, sectiunea G – Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor, cu exceptia grupei 452 – Intretinerea si repararea autovehiculelor;
 3. minim 10% din planurile selectate prevad masuri concrete de dezvoltare durabila;
 4. minim 10% din planuri prevad masuri concrete de sprijinire a tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de CO2 si eficienta d.p.d.v. al utilizarii resurselor;
 5. minim 10 % din planuri prevad masuri concrete de promovare a inovarii sociale;
 6. minim 10% din planuri prevad masuri care promoveaza concret consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si/sau inovarii sociale;
 7. maxim 10 dintre planuri sunt ale unor titulari care nu au participat la programul de formare antreprenoriala organizat in cadrul proiectului.

In aceasta etapa se va face diferentierea intre planurile identice, in sensul in care nu vor fi finantate 2 sau mai multe planuri identice sau cu un grad mare de asemanare in ceea ce priveste segmentul de piata, planul de management si marketing si bugetul detaliat. In cazul materializarii acestei situatii, partajarea se va face pe baza punctajului acordat si a criteriilor specifice Etapei IV.

La punctaje egale va fi selectat planul de afaceri dezvoltat de un participant la programul de formare profesionala desfasurat in cadrul proiectului in perioada anterioara lansarii competitiei de planuri de afaceri. Dacă după acest criteriu nu se poate face o departajare, atunci vor fi selectate ambele planuri de afaceri pentru o sesiune de departajare – prezentare orală în faţa comisiei. Dupa aceasta etapa, planurile de afaceri care nu au fost selectate vor intra in lista de rezerve. Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.

De asemenea, planurile de afaceri selectate vor fi prezentate in fata juriului. Aceasta etapa are rolul de a proba faptul ca persoana selectata in faza anterioara este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat, precum si de a verifica profilul vocational al candidatului. In cazul in care candidatul este depunctat in urma acestei probe, va fi convocata persoana cu punctajul imediat urmator in urma departajarii din etapa anterioara si va fi reprogramat interviul cu aceasta/ acestea.

Lista finala cu planurile selectate si lista de rezerva a planurilor va fi publicata pe site-ul proiectului si pe reteaua Facebook, numai dupa finalizarea evaluarii pentru toate planurile eligibile inscrise in competitie. Rezultatul evaluarii va fi transmis fiecarei persoane participante prin adresa de e-mail indicata in cadrul declaratiei de angajament, semnate la depunerea planului.

Ulterior publicarii listei, va fi acordat un termen pentru depunerea si rezolvarea contestatiilor. Evaluarea se va realiza de catre juriul reunit in formula completa. Aspectele organizatorice, de ordin administrativ, specifice acestei etape, vor fi gestionate de catre Coordonatorul analiza si selectie plan, cu sprijinul personalului administrativ.

Contestaţiile se vor depune în format fizic în două exemplare, in locatii stabilite pe durata implementarii, la nivelul fiecarui judet in care se implementeaza proiectul.

© 2024 ACTUAL. All Rights Reserved.