Formare antreprenoriala

Oferim participantilor din cadrul proiectului un curs de specializare in competente antreprenoriala care va oferi cadrul perfect pentru elaborarea, in amanunt, a unui plan de afaceri cat mai complet si mai viabil. Curricula de formare va include si aspecte privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen, nediscriminarea si inovarea sociala. Durata cursului este de 120 de ore, iar conditia de acces este obligativitatea absolvirii invatamantului general obligatoriu. Participantii vor beneficia de transport gratuit la locatia de desfasurare a cursului, precum si de materiale/ suport  de curs si hrana  tot in regim gratuit.

Planul de formare va cuprinde pasii necesari pentru abordarea cu succes atat a examenului de absolvire cat si a planului de afaceri propus. Pe tot parcursul programului de formare se va oferi participantilor feedback consistent cu privire la desfasurarea trainingului si implicarea lor in toate activitatile de instruire. Pentru dobandirea unor cunostinte practice, in cadrul formarii se va efectua o simulare de business Income/Outcome cu scopul de a recrea, pe parcursul a doua zile de training, intr-o sală de curs, un ecosistem de business veridic, in care participantii sa poata vedea pe loc impactul financiar al propriilor strategii si decizii si sa-si poată exersa “simtul afacerii”, invatand atat din experientele proprii cat si din cele ale colegilor (gestionarea unui buget, cum sa ai o imagine corecta despre realitatea financiară a firmei, sa “vezi” si sa “simti” profitul, bilantul, fluxurile financiare; politica de angajare si promovare a personalului; strategii de investitii; strategii de abordare a pietei, etc.).

Toti cursantii sunt invitati sa participle la concursul cu tema “Inovarea sociala in regiunea Centru”. Cele mai interesante 150 de idei de inovare socială vor fi alese pentru a fi recompensate cu cate un premiu in valoare nominala de 300 de lei.  Cunostintele de baza referitoare la conceptul de inovare sociala vor fi dobandite de catre participanti in cadrul cursului de specializare competente antreprenoriale. Participantii vor avea posibilitatea sa isi dezvolte planul de afaceri in jurul ideii/proiectului de inovare sociala propus la concurs, sau sa dezvolte un alt tip de plan de afaceri care va fi depus in vederea participarii la competitia de planuri de afaceri pentru a obtine finantarile tip micro-grant

© 2024 ACTUAL. All Rights Reserved.