Principalele activitati ale proiectului sunt:
Realizarea de campanii de informare cu privire intervenția specifică proiectului
Recrutarea și selecția participanților la formare
Derularea programului de formare antreprenorială
Organizarea unui concurs cu premii cu tema “Inovarea sociala in regiunea Centru”.
Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
Realizare stagiilor de practică
Crearea si functionarea unui centru regional de dezvoltare a IMM in scopul sprijinirii implementarii planurilor de afaceri precum si a asigurarii subventionarii, functionarii, monitorizarii intreprinderilor infiintate in cadrul proiectului si a incurajarii culturii antreprenoriale la nivelul regiunii
Oferirea de suport și servicii de consultanță în vederea înființării și demarării funcționării întreprinderii
Decontarea sumelor aferente implementării planurilor si monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor selectate
Monitorizarea investitie in vederea asigurarii sustenabilitatii
Image
© 2024 ACTUAL. All Rights Reserved.