Obiectivul general al proiectului  “A.C.T.U.A.L. “ este cresterea gradului de ocupare, facilitarea accesului pe piata muncii si dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru 400 persoane prin furnizarea unor masuri integrate de antreprenoriat, orientate pe cresterea mobilitatii si a gradului de ocupare a persoanelor somere, inactive, inclusiv a infiintarii si dezvoltarii unor activitati independente non-agricole in scopul crearii de noi locuri de munca durabile in zonele urbane din regiunea de implementare Centru. Proiectul vizeaza cresterea nivelului de educatie si dezvoltarea antreprenoriatului judetean/regional in mediul urban, imbunatatirea mediului de afaceri, a calitatii vietii si a incluziunii sociale pentru 400 persoane (somere, inactive sau care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca) din regiunea Centru, prin interventii integrate si viabile, care sa conduca la dezvoltarea sustenabila, dinamica si competitiva a comunitatilor din care fac parte si a sectorului IMM pe plan regional.
Image
© 2024 ACTUAL. All Rights Reserved.