Planuri de afaceri

ANUNT DESCHIDERE SESIUNE DE DEPUNERE A PLANURILOR DE AFACERI

SC EURO-LINK CONSULTANTS SRL, in calitate de beneficiar al proiectului „A.C.T.U.A.L. – Antreprenoriat-Competitivitate-Tehnologie-Utilitate- Abordare Locala Regiunea Centru”, Cod SMIS 106006, anunta deschiderea sesiunii de depunere a planurilor de afaceri din cadrul proiectului ACTUAL – Schema de ajutor de minimis denumită  “Romania Start Up Plus”, aferentă Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU 2014 – 2020), Axa prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toţi”’, Obiectivul tematic 8: “Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”, Prioritatea de investiții 8.iii: “Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare”, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.

Pot participa la concursul de idei de afaceri organizat în cadrul proiectului cetăţenii români cu varsta de peste 18 ani, cu domiciliul/reşedinţa în localitatile rurale sau urbane aferente regiunii de dezvoltare vizate de proiect, respectiv regiunea de dezvoltare Centru (judeţele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu) care se incadreaza in urmatoarele categorii de grup tinta:

  1. Someri
  2. Persoane inactive (persoanele cu vârsta de peste 18 ani care nu se încadreaza nici în populatia ocupata si nici în cea aflata în somaj, de ex. studenți, persoane casnice, etc
  3. Persoane care au un loc de muncă și doresc sa înființeză o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă

Competitia  de idei de afaceri desfasurata in cadrul proiectului “A.C.T.U.A.L. – Antreprenoriat-Competitivitate-Tehnologie-Utilitate-Abordare Locala Regiunea Centru” are un buget total de 11.859.439,23 lei  şi acordă un număr de minim 48 de finanţări nerambursabile în valoare medie de 148.333 lei fiecare.

Planurile de afaceri participante la concurs se pot depune in ziua desfasurarii examenului de la sfarsitul programului de formare la locatia de desfasurare a acestuia sau in urmatoarele locatii stabilite pe durata implementarii, la nivelul fiecarui judet in care se implementeaza proiectul, prin posta, in termenul de maxim 15 zile calendaristice de la finalizarea programului de formare, astfel :

  1. Judetul Brasov : Str. Medeleni, nr. 7, et. 3, ap. 7, sector 3, Bucuresti
  2. Judetul Sibiu : Str. George Cosbuc, nr. 14, municipiul Alba Iulia
  3. Judetul Alba : Str. George Cosbuc, nr. 14, municipiul Alba Iulia
  4. Judetul Mures : Str. Tokyo, nr. 1, sector 1, Bucuresti
  5. Judetul Harghita : Str. Oltului, nr. 6, cod postal 520027, Sf. Gheorghe, Covasna
  6. Judetul Covasna : Str. Oltului, nr. 6, cod postal 520027, Sf. Gheorghe, Covasna
  7. : pentru grupa de formare din judetul Brasov a partenerului 3 Asociatia de Dezvoltare Durabila Slatina, adresa este Str. Oltului, nr. 6, cod postal 520027, Sf. Gheorghe, Covasna.

 

Planurile de afaceri trebuie să respecte indicaţiile de elaborare din Anexa 1 – Structura Planului de Afaceri, care se regaseste in Metodologia de Selectie a Planurilor de Afaceri in cadrul proiectului, publicata pe site-ul proiectului la adresa : Metodologia-de-selectie-a-planurilor-de-afaceri.pdf

Fiecare participant va depune 1 exemplar în format fizic semnat de titular pe fiecare pagina al planului de afaceri şi un exemplar în format .pdf pe CD (bugete in format excell). Participanţii trebuie să anexeze la Planul de afaceri câte un exemplar al Certificatului de cazier judiciar, respectiv al Certificatului de cazier fiscal emise de organele competente din raza de domiciliu a acestora si o declaratie privind evitarea conflictului de interese (anexa 4).

La depunere fiecare participant va primi un număr de înregistrare al documentului.

Persoanele care nu au participat la sesiunile de formare competente antreprenoriale se pot inscrie la concurs in orice moment incepand de astazi si pana la data limita care va fi publicata ulterior.

De asemenea, odata cu depunerea planului, participantul redacteaza o declaratie prin care isi asuma ca intelege ca planul nu mai poate fi schimbat.

Dupa inchiderea sesiunii de depunere si evaluarea planurilor pentru ultima grupa de formare, va fi stabilit clasamentul final, pe baza criteriilor stabilite in metodologia de mai sus.

© 2024 ACTUAL. All Rights Reserved.