Proiectul “A.C.T.U.A.L. – Antreprenoriat- Competitivitate-Tehnologie-Utilitate- Abordare Locala Regiunea Centru” este un proiect strategic adresat persoanelor care au domiciliul sau resedinta in Regiunea Centru (judetele Brasov, Sibiu, Alba, Mures, Harghita si Covasna) care doresc sa infiinteze afaceri in zona urbana. Proiectul vizeaza finantarea unui numar de 48 de intreprinderi mici si mijlocii si include activitati de formare, consultanta antreprenoriala pentru un numar de minim 400 de persoane, precum si sesiuni de mentorat si sprijinire a functionarii intreprinderilor nou create.

Proiectul A.C.T.U.A.L. este elaborat în conformitate cu Schema de ajutor de minimis denumită  “Romania Start Up Plus”, aferentă Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU 2014 – 2020), Axa prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toţi”’, Obiectivul tematic 8: “Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”, Prioritatea de investiții 8.iii: “Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare”, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.

Image
© 2024 ACTUAL. All Rights Reserved.